ถุงเงิน

งบการเงิน/สถานการณ์การเงินโรงพยาบาลคง

งบการเงินประจำเดือน กันยายน 2565