นโยบายงดให้รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

no gift1